Skolehjem for EUD & EUX elever

Er du berettiget til skolehjem?

For at finde ud af, om du er berettiget til at bo på skolehjemmet, skal du gå ind på fx rejseplanen.dk, hvor du søger rejsen fra din bopæl til skolens adresse, hvor din uddannelse finder sted. Er rejsetiden i offentlige transportmidler mere end fem kvarter, er du berettiget.

For dig som er over 18 år:
Vi kan tilbyde dig skolehjem, hvor du kun skal betale 542 kr. pr. uge for kost og logi (2020 pris). Prisen reguleres årligt i henhold til finansloven.

Vær opmærksom på, at du kan søge SU fra skolestart. Du kan tidligst søge 1 måned før skolestart. I den første måned vil du få SU som hjemmeboende, da det er din adresse ved skolestart der afgør, om du får SU som hjemme- eller udeboende. Se mere om SU på www.su.dk, eller ring til SU-vejleder Bente Lund-Laursen, tlf. 8758 0450.

Hvis du har barn/børn, kan du fritages for betaling. (Kopi af dåbs-/fødselsattest skal sendes med tilmeldingen).

For dig som er under 18 år ved skolestart:
Vi kan tilbyde dig skolehjem, uden at du skal betale noget for kost og logi. Bliver du 18 år i løbet af din uddannelse, skal du betale 542 kr. pr. uge (2020 pris), fra kvartalet efter du bliver 18 år. Prisen reguleres årligt i henhold til finansloven.

Vær opmærksom på, at du kan søge om SU fra kvartalet efter, du bliver 18 år. Se mere om SU på www.su.dk.

Studietursudgift

Du skal påregne en månedlig udgift på 1.000.- til en studietursopsparing. Denne udgift betales til Campus Djursland.

 

Befordring:
Det er derudover muligt at søge om befordring fra din bopæl til skolehjemmet i forbindelse med weekend og påske- juleferie, hvis du:

  • ikke har uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed
  • din samlede skolevej er på mindst 20 km
  • at undervisningen ikke findes inden for en daglig transporttid på 5 kvarter fra din bopæl
  • du ikke modtager befordringstilskud efter andre regler.

Vi gør opmærksom på, at det selvfølgelig er muligt at blive på skolehjemmet i weekenderne.

Hvis du mener, at du opfylder et af kriterierne for transport, bedes du kontakte os for nærmere information.

Ankomst og afrejse
Du kan ankomme til skolehjemmet i weekenden i tidsrummet kl. 11 – 22, hvor der vil være en vagt til at tage imod dig og vise dig til rette.