Privatlivs- og cookiepolitik

Privatlivs- og cookiepolitik
Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Viden Djurs er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på: info@videndjurs.dk eller 8758 0400.

Når du benytter vores websted indsamler og behandler vi en række informationer.

Anonymitet
Brugen af netstedet er fuldstændig anonym. Viden Djurs registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv angiver dine data i en af vores brugerundersøgelser på netstedet. Ingen data om brugerne videregives eller sælges til tredjepart.

Statistik
For at kunne videreudvikle og forbedre skolens forskellige netsteder fører vi statistik over, hvordan du anvender netstederne. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, fx til at se hvilke sider og browsere du anvender mest. Data om dinanvendelse af tjenesterne videregives eller sælges ikke til tredjepart.

Vi anvender cookies i akkumuleret form til statistik for at kunne se det relative antal førstegangsbrugere kontra flergangsbrugere. Ingen cookies videresendes eller sælges til tredjepart. Desuden anvendes cookies til registrering af brugere på skolens helpdesk, så brugeren selv kan følge med i egne opgaver.

Behandling af persondata
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Som studerende eller lignende hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato, nationalitet, køn, uddannelse, eksaminer og CPR.nr. Herudover kan der i særlige tilfælde indsamles følsomme oplysninger som f.eks. helbredsoplysninger, men kun efter forudgående samtykke fra dig.

Som leverandør og samarbejdspartner hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: Firmanavn/navn, e-mail, adresse, telefon, kontaktperson og betalingsoplysninger.

Privatlivspolitik ifm. rekruttering
Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den relevante leder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job.

Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre udenfor virksomheden.

Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter vil ansøgning og bilag blive slettet.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag i 6 måneder, hvorefter det slettes.

Sikkerhed
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Personoplysninger om studerende eller lignende indsamles til følgende formål:
– Behandling af din ansøgning/gennemførelse af din uddannelse hos os
– Administration af din relation til os

Personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere indsamles til følgende formål:
– Behandling af vores køb/ydelser
– Administration af din relation til os

Dataminimering
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores skoledrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Data holdes ajour
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Samtykke
Dit samtykke til modtagelse af nyhedsbrev er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Videregivelse af oplysninger
Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger, f.eks. elev-administrationssystemer (Easy A og Uddataplus) og regnskabssystem. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til andre behandlere f.eks. SU-styrelsen og SKAT.

Få fuld liste over Datamodtagere bedes i kontakte os.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. til andre formål vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Dette websted ejes af Viden Djurs CVR-nr. 10520509, N. P. Josiassens Vej 44E, 8500 Grenaa